ŠÚ SR: Miera nezamestnanosti v prvom štvrťroku klesla na 6,2 %

  • Jún 5, 2023

 statistics-arrows-trend-economy (2).jpg

Bratislava 5. júna (TASR) - Počet ľudí bez práce podľa výberového zisťovania pracovných síl počas 1. štvrťroku medziročne klesol o 2,9 % a dosiahol 169.800 osôb. Medziročné úbytky počtu nezamestnaných tak pokračujú už siedmy štvrťrok za sebou, informoval v pondelok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Miera nezamestnanosti uvádzajúca podiel nezamestnaných z ekonomicky aktívnych osôb predstavovala 6,2 % a medziročne sa tak znížila o 0,2 percentuálneho bodu (p. b.).
        Počet ľudí bez práce v prvých troch mesiacoch tohto roka medziročne klesol o 5000 osôb. Výrazne sa znížil počet dlhodobo nezamestnaných. Celkový počet nezamestnaných podľa ŠÚ naďalej klesal v polovici regiónov SR.
        Väčšinu spomedzi nezamestnaných, takmer 108.000, tvorili ľudia bez práce viac ako jeden rok. Ich počet však medziročne klesol o 7 % a ich podiel spomedzi nezamestnaných dosiahol 63,5 %. Krátkodobá nezamestnanosť medziročne stúpla takmer o 6 % na 61.900 osôb, ide o ľudí, ktorí boli bez práce kratšie než 12 mesiacov. Úbytok nezamestnaných sa prejavil vo všetkých vekových skupinách, najviac v druhej najpočetnejšej kategórii 25 až 34 ročných s medziročným poklesom o 5,4 %. Z pohľadu vzdelanosti najvýraznejší pokles počtu nezamestnaných o 19,8 % (o 11.000 osôb) bol v kategórii so základným vzdelaním.
        Celkovo v ôsmich zo 16 ekonomických činností posledného zamestnávateľa nastal medziročný pokles počtu ľudí bez práce. Najviac ľudí naposledy pracovalo v priemysle, kde počet nezamestnaných medziročne vzrástol o vyše 10 %. Druhú najväčšiu skupinu tvorili ľudia naposledy pracujúci vo veľkoobchode a maloobchode, ich počet však klesol o 7,9 %. Špecifickú a najpočetnejšiu skupinu predstavovali osoby, ktoré ešte nemali zamestnanie. Ich počet síce klesol o 5,1 %, stále však tvorili takmer 28 % zo všetkých nezamestnaných.
        Z regionálneho hľadiska počet nezamestnaných v 1. štvrťroku 2023 medziročne klesol v polovici krajov Slovenska. Relatívne najviac nezamestnaných ubudlo v Žilinskom kraji (o 13,8 %) a v Banskobystrickom kraji (o 12,1 %). Najviac nezamestnaných bolo naďalej v Prešovskom kraji (vyše 45.000 osôb) a v Košickom kraji takmer 37.000 osôb.
        Najvyššia miera nezamestnanosti pretrvávala v Prešovskom kraji, kde ako v jedinom kraji presiahla hranicu 10 %. Košický kraj sa tesne priblížil tejto úrovni. Na opačnom konci tohto pomyselného rebríčka bol Bratislavský kraj s mierou nezamestnanosti 2,5 %, nasledovaný Trenčianskym krajom s 3,5 % a Žilinským krajom s 3,6 %. Z pohľadu dynamiky vývoja najvýraznejšia zmena nastala v Banskobystrickom kraji, kde miera nezamestnanosti poklesla o 1 p. b. na hodnotu 8,7 %. Pokles miery nezamestnanosti zaznamenala polovica krajov, v Bratislavskom kraji sa udržala na rovnakej úrovni ako pred rokom.
 
 Späť

Najčítanejšie správy