ÚRSO: Dodávatelia elektriny a plynu budú povinní zverejňovať svoje cenníky

  • November 27, 2023

energia5.jpg 

        Bratislava 24. novembra (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) z vlastného podnetu rozhodol o uplatnení mimoriadnej regulácie voči najväčším dodávateľom na neregulovanom trhu s elektrinou a plynom. Tí budú povinní zverejňovať a aktualizovať svoje cenníky a pravidelne reportovať na úrad dosiahnuté príjmy a náklady z neregulovanej dodávky elektriny a plynu, informoval ÚRSO v piatok.
        Úrad chce týmto opatrením podporiť transparentnosť a aktualizáciu cenníkov najmä pre malých a stredných odberateľov s ročnou spotrebou elektriny od 30 do 100 megawatthodín (MWh) a plynu od 100 do 641,4 MWh. "Pre nedostatky v cenníkoch dodávateľov za neregulovanú dodávku elektriny a plynu sú totiž naďalej vystavení neistotám vo vývoji na trhoch s energiami," priblížil úrad.
        Do spomínaného rozsahu patria mestá a obce, školy, škôlky, nemocnice, ambulancie, ale aj podnikateľské subjekty, ktoré nakupujú elektrinu a plyn od dodávateľov na voľnom, neregulovanom trhu na základe zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu, ktorá nepodlieha cenovej regulácii zo strany úradu.
        "Zverejňovanie a aktualizácia cien ponúkaných zákazníkom patrí medzi základné atribúty zdravého konkurenčného boja o zákazníka. Zavedením mimoriadnej regulácie chceme dosiahnuť väčšiu transparentnosť na neregulovanom trhu s energiami a podporiť konkurenciu medzi dodávateľmi," uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.
        Regulácia spočíva v uložení povinností v období od 1. decembra 2023 do 30. novembra 2024 zverejňovať na svojom webovom sídle cenníky so zmluvnými cenami za dodávku elektriny a plynu pre koncových odberateľov vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca a informovať úrad o mieste zverejnenia týchto cenníkov.
        Rovnako spočíva v uložení povinností predkladať úradu za každý ucelený kalendárny mesiac v období od 1. decembra 2023 do 31. marca 2024 údaje o výške ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich s obstaraním elektriny alebo plynu pre koncových odberateľov elektriny a plynu, ako aj o výške celkových príjmov za túto službu.
 
 Späť

Najčítanejšie správy