EÚ vo štvrtok shcválila dohodu o migrácii

  • Február 12, 2024

  migrazione.jpg

EÚ vo štvrtok schválila dohodu o migrácii, na základe ktorej budú tisíce žiadateľov o azyl - potenciálne vrátane detí - zadržané.
Pakt o migrácii, ktorý schválili veľvyslanci EÚ, považujú mimovládne organizácie a politická ľavica za ústretový voči krajnej pravici, keďže sa v ňom navrhuje zadržiavanie maloletých bez sprievodu, ktorí sú považovaní za bezpečnostné riziko, a v niektorých prípadoch budú migranti umiestnení do záchytných centier až na šesť mesiacov.
Na ukrajinských utečencov sa nebudú vzťahovať obmedzenia podľa smernice EÚ o dočasnej ochrane, na základe ktorej majú voľný pohyb, ale ako upozorňujú niektorí aktivisti, zdá sa, že táto migračná dohoda je zameraná na žiadateľov o azyl z Afriky a Blízkeho východu.
Tento pravicový posun však s veľkou pravdepodobnosťou nevyrieši problémy Európy s migráciou, pretože by znamenal buď uväznenie mnohých migrantov na neurčito, čo je pre mnohých na kontinente, ktorý chce byť majákom ľudských práv, ťažko stráviteľné, alebo by sa musel nájsť spôsob, ako zvýšiť počet migrantov vrátených do krajiny, z ktorej odišli (v súčasnosti je to len okolo 20 % a považuje sa to za Achillovu pätu prístupu bloku k migrácii).
Od roku 2008, keď EÚ prijala smernicu o návrate, sa zvýšila snaha o väčšie a rýchlejšie deportácie. V rámci Paktu o migrácii Komisia vymenovala aj koordinátora pre návrat. A návraty zostávajú kľúčovou otázkou.
Najkritickejšou otázkou pre členské štáty bude implementácia: "Teraz ide o to, aby papierová realita fungovala v praxi," povedal diplomat EÚ, ktorému bola poskytnutá anonymita, aby mohol otvorene hovoriť o dohode.
Podľa premiéra Fica si Slovensko môže vybrať, či úprijme takmer tri stovky migrantov ročne alebo za každého zaplatí 20-tisíc eur. "Koncept povinnej solidarity som vždy odmietal. Členské štáty EU sú suverénne a musia mať právo samy sa rozhodnúť, ako prispejú v boji proti nelegálnej migrácii." Podľa neho by zrušenie práva veta členským štátom pri hlasovaniach v zásadných zahraničnopolitických otázkach v Európskej únii by pre Slovensko znamenalo výrazné oslabenie jeho medzinárodného postavenia.
Ako tvrdí premiér, "Nikto z veľkých by sa ani nespýtal na náš záujem, ak by vedel, že svoje rozhodnutie môže presadiť na úkor malých," naznačil Fico situáciu po prípadnom zrušení práva veta.
"Krajina sa stáva bezvýznamnou a nepovšimnutiahodnou, keď nemá úctu sama k sebe, keď súhlasí so všetkým, čo si želajú veľkí, keď popiera svoje národnoštátne záujmy."
Predtým, ako sa začne pakt uplatňovať, bude predložený na hlasovanie a schválenie Európskemu parlamentu.


 Späť

Najčítanejšie správy