Bratislava: Stavebný zámer Nové Lido vstupuje do procesu EIA

  • Apríl 10, 2024

  lido-vizualizacia.jpg

Bratislava 9. apríla (TASR) - Stavebný zámer projektu Nové Lido, ktorý má oživiť priestor medzi Starým mostom a Mostom Apollo v bratislavskej Petržalke, vstupuje do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Zároveň prebieha aktualizácia územného plánu mesta. Návrh zmien a doplnkov prešiel vlani verejným pripomienkovaním, ktoré magistrát vyhodnocuje. Developer očakáva, že by o nich mohlo bratislavské mestské zastupiteľstvo rozhodnúť ešte tento rok.
Nové Lido má poskytnúť zmiešané územie s bývaním, občianskou vybavenosťou, pracovnými príležitosťami a verejnými priestormi so zeleňou. Dopravne má byť napojené na Petržalku, Staré Mesto a Ružinov. "Bývanie orientujeme k nábrežiu a do centra štvrte. Funkcie občianskej vybavenosti sú zmiešané do celého územia a pozdĺž Einsteinovej dominujú pracovné príležitosti a administratíva," približuje výkonný riaditeľ developera JTRE Pavel Pelikán.
Aktuálny návrh Nového Lida stavia na hlavných princípoch, ako sú pestrosť funkcií, kompaktná bloková zástavba s pokojnými dvormi, severojužný urbanistický raster s priehľadmi na mestské dominanty a okolitú krajinu, centrálny park či promenádny most cez Dunaj. Zároveň je snahou posilniť mestský charakter územia, zachovať prírodný ráz inundačného pásma na brehu Dunaja a o viac ako tretinu navýšiť plochu zelene. Tým by malo byť možné zachovať a rozvíjať vodácke športy a obnoviť kedysi obľúbenú mestskú pláž Lido.
Námestie M. R. Štefánika so Slovenským národným divadlom by malo v Novom Lide dostať ekvivalent v podobe centrálneho námestia s multifunkčným spoločenským objektom v protiľahlej polohe. Hlavné verejné priestory oboch častí "centra Bratislavy" majú byť pripojené nielen vizuálne, ale aj navrhovanou pobytovou promenádnou lávkou. Námestie bude prechádzať od nábrežia cez centrálny park po plnohodnotný mestský bulvár. Projekt počíta aj so školskými a predškolskými zariadeniami i možnosťami na športovanie.
Výstavba rozsiahleho projektu je navrhovaná na etapy. Developer nepredpokladá, že by s výstavou začal skôr ako o štyri roky. Odhaduje, že celý projekt od začiatku výstavby by mohol byť dokončený v horizonte 15 až 20 rokov.
Automobilová doprava má byť organizovaná tak, aby sa od Einsteinovej ulice smerom k nábrežiu postupne vytrácala. Posilniť sa má úloha mestskej hromadnej dopravy, keďže sa počíta s možnosťou vybudovať električkovú trať, pešieho pohybu a cyklodopravy.
Stavebný zámer nadväzuje na historickú identitu miesta, zároveň však má ambíciu stanoviť nový ekologický i komunitný štandard. Potvrdením záväzku rozvíjať územie udržateľne má byť aj prebiehajúca certifikácia v systéme BREEAM Communities International. Tá sa na rozdiel od iných certifikácií pozerá na zónu ako celok, nie na konkrétne budovy. Aktuálne je ukončená prvá z troch častí certifikácie. V rámci nej sa pripravuje urbanistický koncept celého územia či nastavujú kritériá z hľadiska ekológie, biodiverzity a ďalších faktorov.
 Späť

Najčítanejšie správy