Priemysel: MH Invest predložil zámer výstavby parku v Šuranoch na posúdenie EIA

  • Jún 7, 2024

Priemyselný park Šurany.jpg 

        Šurany 6. júna (TASR) - Spoločnosť MH Invest predložila zámer výstavby priemyselného parku Šurany Industrial Park na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Príprava parku predstavuje základný predpoklad pre prilákanie nových investícií v regióne, uvádza sa v predloženej dokumentácii. Svojou rozlohou bude predstavovať jeden z najväčších priemyselných parkov v lokalite západného Slovenska. Hlavným zámerom je vybudovať nový strategický priemyselný park pre umiestnenie viacerých významných investorov.
        Nový priemyselný park by mal vzniknúť v meste Šurany v okrese Nové Zámky, v katastrálnom území Šurany, Nitriansky Hrádok a Bánov. Územie o rozlohe 540 hektárov tvorí zhruba 375 hektárov plocha priemyselného parku a 165 hektárov plocha územia, cez ktoré je potrebné viesť inžinierske siete nevyhnutné na prevádzku parku.
        V severnej časti parku, ktorá zaberá 255 hektárov, sa uvažuje s umiestnením strategického investora zo sektora výroby batériových článkov. Vzniknúť by mali dve výrobné haly, pričom výrobná kapacita každej haly je projektovaná na 10 gigawatthodín (GWh), celkovo 20 GWh pre obidve haly pri trojzmennej prevádzke. Predstavuje to približne 60 miliónov batériových článkov za rok v rámci prvej fázy.
        V južnej časti územia s celkovou plochou 120 hektárov by mal vzniknúť výrobný areál a energocentrum pre celý priemyselný park. V rámci riešeného územia sa súčasne uvažuje s umiestnením logistických a montážnych funkcií.
        Všetky parcely, ktoré sú súčasťou strategického parku, sú podľa evidencie katastra nehnuteľností definované ako orná pôda, trvale trávnatý porast, lesný porast. Priemyselný park nie je aktuálne v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Šurany. Vzhľadom na požiadavku na zosúladenie pripravovaného investičného zámeru s územnoplánovacou dokumentáciou je potrebné zabezpečiť, obstarať a schváliť zmeny územného plánu mesta Šurany.
        Podľa predloženej dokumentácie je termín začatia výstavby plánovaný na posledný štvrťrok tohto roka. Výstavba by mala trvať dva roky, začiatok prevádzky je naplánovaný na prvý štvrťrok 2027. Predpokladané investičné náklady sú vyčíslené na 162 miliónov eur.
        V novej fabrike by malo vzniknúť viac ako 2220 pracovných miest pri plnom využití kapacity výroby. Viac ako tri štvrtiny pracovných miest budú vyhradené operatívnemu personálu a zvyšok bude tvoriť vysokokvalifikovaný personál, ako sú vedeckí pracovníci, inžinieri a manažment. Ďalších 350 pracovných miest by malo vzniknúť v subdodávateľskom parku.
        V priemyselnom parku by mala vyrásť továreň spoločnosti Gotion InoBat Batteries (GIB) na výrobu batérií do elektromobilov. GIB je spoločným podnikom slovenskej firmy InoBat a čínskej Gotion High-Tech. V novembri minulého roka uzavrela memorandum o porozumení s vládou SR.

 

 Späť

Najčítanejšie správy