Krajniakov návrh na zvýšenie stravného je už v pripomienkovom konaní

  • Február 22, 2022

 food-g2a006962f_1920.jpg

   Bratislava 22. februára (TASR) - Návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) na zvýšenie stravného pre zamestnancov je už v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK). Ministerstvá a ďalšie subjekty sa k návrhu môžu vyjadriť do 11. marca tohto roka. Ak ministrov návrh prejde aj ďalšími kolami legislatívneho procesu, minimálna hodnota stravovacej poukážky pre zamestnanca bude 4,50 eura.
      Rezort argumentuje potrebu zmeny tým, že kým jedlo a nealkoholické nápoje dražejú, stravné sa neupravovalo od februára 2019.
      Index cien jedál a nealkoholických nápojov ukazuje zvýšenie ich cien o 17,5 percentuálneho bodu (p. b.) v decembri 2021 oproti februáru 2019. Práve týmto indexom sa riadilo ministerstvo pri výpočte nových navrhovaných súm stravného pre zamestnancov počas pracovných ciest.
      Rezort navrhuje zvýšiť stravné počas pracovnej cesty, ktorá trvá od piatich do 12 hodín, zo súčasných 5,10 eura na šesť eur. Pri pracovnej ceste trvajúcej nad 12 hodín, avšak do 18 hodín, navrhuje ministerstvo zvýšenie zo 7,60 eura na deväť eur. Pri pracovných cestách dlhších než 18 hodín by sa stravné mohlo zvýšiť z 11,60 eura na 13,70 eura.
      Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní od 5 do 12 hodín. Pri sume stravného na úrovni šiestich eur tak bude minimálna hodnota stravovacej poukážky 4,50 eura.
      Popri stravnom počas pracovných ciest chce ministerstvo upraviť aj sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Aj v tomto prípade sa riadi indexom cien, ktorý ukázal zvýšenie o 11,1 p. b.
      Návrh v tomto prípade počíta so zvýšením pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,053 eura za kilometer na 0,059 eura a pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,193 eura na 0,213 eura za prejdený kilometer.

 Späť

Najčítanejšie správy