EP schválil návrh o globálnej minimálnej sadzbe korporátnej dane vo výške 15 %

  • Máj 20, 2022

 european-parliament-1265254_1920.jpg

 Brusel 20. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Bruseli schválili návrh Európskej komisie, ktorým sa vykonáva medzinárodná dohoda o globálnej minimálnej sadzbe korporátnej dane vo výške 15 percent. Informuje o tom spravodajca TASR.
      Za správu o novej smernici, ktorú vypracovala francúzska europoslankyňa Aurore Lalucqová, zahlasovalo 503 poslancov, 46 bolo proti a 48 sa zdržalo hlasovania.
      Poslanci v prijatom texte schválili kľúčové prvky návrhu eurokomisie, najmä dodržanie navrhovaného harmonogramu a lehoty zavedenia globálnej minimálnej sadzby korporátnej dane do 31. decembra 2022 s cieľom zaistiť čo najskoršie uplatňovanie dohody.
      Zároveň však europoslanci navrhli niektoré zmeny. Zaviedli doložku o preskúmaní, v ktorej sa stanovuje revízia ročnej hranice príjmov. Pri jej prekročení by nadnárodná spoločnosť podliehala minimálnej sadzbe dane. Poslanci tiež žiadajú posúdiť vplyv dohody na rozvojové krajiny.
      Snahou poslancov EP bolo zúžiť výnimky navrhované eurokomisiou a obmedziť tak možnosti zneužitia pravidiel. Na tento účel navrhli zaviesť osobitný článok obsahujúci pravidlá na boj proti schémam vyhýbania sa daňovým povinnostiam.
      Lalucqová po schválení textu zdôraznila, že táto dohoda nie je "dokonalá". Podľa jej slov by europarlament chcel vyššiu sadzbu dane ako 15 %, ale zároveň si uvedomil potrebu dosiahnuť kompromisnú dohodu a urýchlene ju zaviesť do praxe.
      EP svoje stanovisko v tejto záležitosti predloží Rade EÚ (členské krajiny), ktorá musí jednomyseľne prijať konečné znenie.
      Cieľom smernice je zaviesť do práva EÚ reformu pravidiel medzinárodného zdaňovania príjmov právnických osôb, ktoré schválila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a skupina G20 v decembri 2021. Cieľom tejto globálnej dohody je zaviesť minimálnu sadzbu dane z príjmov právnických osôb vo výške 15 % pre veľké nadnárodné spoločnosti. Dohoda predstavuje významný krok smerom k účinnému a spravodlivému systému zdaňovania ziskov.

 Späť

Najčítanejšie správy