ŠÚ SR: Výkonnosť nákladnej dopravy v septembri 2022 medziročne stúpla o 9,1 %

  • November 24, 2022

 autostrada.jpg

 

     Bratislava 24. novembra (TASR) - Výkonnosť nákladnej dopravy po dvoch mesiacoch útlmu v septembri 2022 opäť medziročne vzrástla, a to o 9,1 %. Tento stav podporil nárast v cestnej doprave. Počty cestujúcich a prepravné vzdialenosti v osobnej doprave rástli, ale výrazne pomalšie ako v minulých mesiacoch. Viac pasažierov sa medziročne prepravilo mestskou hromadnou dopravou a aj po železnici. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
      Podstatná zložka nákladnej prepravy - cestná doprava-, ktorá mala viac ako 70 % podielu na prepravených tonách tovaru, medziročne rástla iba mierne. Podniky prepravili po ceste 12,8 milióna ton, čo bolo o 1,6 % viac ako pred rokom. Objem tovaru prepravovaného po železnici medziročne poklesol o 11,2 %, vlakmi sa previezla viac ako šestina tovaru.
      Osobná doprava zaznamenala v septembri 2022 v deviatom mesiaci za sebou medziročný nárast počtu cestujúcich. Ich počet vzrástol oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 8,7 % a dosiahol 54,8 milióna osôb, čo predstavovalo druhú najvyššiu hodnotu v roku 2022. Počet cestujúcich vo vlakoch sa zvýšil o 14 % a mestská hromadná doprava prepravila o 11,4 % viac osôb ako vlani. Cestná doprava sa podieľa na preprave cestujúcich až 88 %.
      Tržby odvetvia doprava a skladovanie boli v septembri medziročne vyššie o 25,1 %. Výsledok bol podporený najmä rastom najvýznamnejšej pozemnej dopravy a dopravy potrubím, ako aj druhej najväčšej zložky – skladových a pomocných činností. Tržby v leteckej doprave medziročne vzrástli takmer 2,4-násobne, tento druh dopravy však pomerovo predstavuje iba menšiu zložku odvetvia. Tržby vodnej dopravy stúpli bezmála o polovicu a poštové služby a služby kuriérov o tretinu.
      Zamestnanosť v doprave a skladovaní bola v deviatom mesiaci roka 2022 medziročne vyššia o 2,6 %. Ovplyvnili to najmä dve váhovo najsilnejšie zložky, a to pozemná doprava a doprava potrubím (nárast o 2,6 %) a skladové a pomocné činnosti (nárast o 3,9 %).
      Priemerná nominálna mesačná mzda v tomto odvetví dosiahla v septembri 1182 eur, čo predstavoval oproti rovnakému obdobiu spred roka nárast o 8,1 %. Reálna mzda sa v danom odvetví po zohľadnení inflácie znížila o 5,3 %.
      Osobnou dopravou sa počas prvých deväť mesiacov roka 2022 pri medziročnom raste o 36,1 % prepravilo 441,9 milióna osôb. V železničnej doprave sa preprava osôb zvýšila o 49,2 % a v cestnej doprave o 34,5 %. Výkony v osobokilometroch vzrástli o 53,7 %.
      Za prvé tri štvrťroky sa nákladnou dopravou prepravilo 173,7 milióna ton tovaru. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2021 preprava tovaru mierne poklesla o 0,2 %. Výkony v tonokilometroch boli však vyššie o 2,1 %.

 Späť

Najčítanejšie správy