Moneyval: Slovensko zlepšilo opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí

  • November 24, 2022

 1647380927064_GettyImages.jpg


     Brusel/Štrasburg 24. novembra (TASR) - Slovenská republika zlepšila opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, pričom preukázala dobrý pokrok v úrovni dodržiavania štandardov Finančnej akčnej skupiny (FATF). Uviedol vo štvrtok vo svojej správe orgán Rady Európy (RE) pre boj proti praniu špinavých peňazí Moneyval. Informuje o tom spravodajca TASR.
      Rada Európy skonštatovala, že pozitívne kroky, ktoré slovenské orgány prijali, viedli k zvýšeniu ratingu krajiny z úrovne "čiastočne v súlade" na úroveň "z veľkej časti v súlade" v štyroch oblastiach súvisiacich s hodnotením rizika prania peňazí a financovania terorizmu, ohlasovaním podozrivých transakcií, určením príslušného orgánu pre pranie špinavých peňazí a vedením komplexných štatistík.
      V oblasti nových technológií, kde boli nedávno zavedené medzinárodné požiadavky na virtuálne meny, však došlo k zníženiu ratingu Slovenska.
      Správa preskúmala celú sériu legislatívnych, regulačných a inštitucionálnych opatrení, ktoré Slovensko zaviedlo v súvislosti s povinnosťami hĺbkovej kontroly klientov, a to aj vo vzťahu k politicky exponovaným osobám, korešpondenčnému bankovníctvu, interným kontrolám finančných inštitúcií, krajinám s vyšším rizikom, dohľadu nad finančnými inštitúciami a určeným nefinančným podnikom a profesiám, právomociam finančnej spravodajskej jednotky a hotovostným kuriérom.
      Z dôvodu procesných obmedzení Moneyval neposúdil mieru ich implementácie v praxi.
      Moneyval za pozitívny vývoj považuje prijatie Akčného plánu na riadenie a zmierňovanie rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Riešené boli aj už skôr zistené nedostatky týkajúce sa požiadaviek nahlasovať podozrivé transakcie útvaru finančného spravodajstva. Slovensko podniklo potrebné kroky aj v oblasti zriadenia kompetentného orgánu na vyšetrovanie prípadov prania špinavých peňazí a ústretovo zareagovalo na požiadavku viesť a uchovávať komplexné štatistické údaje.
      Pretrvávajú však niektoré menšie nedostatky vrátane tých, ktoré sa týkajú stanovenia priorít opatrení na zmiernenie rizík prania peňazí a financovania terorizmu a nedostatku povinností pre súkromný sektor riadiť a zmierňovať vyššie riziká.
      Najnovšia správa Moneyval sa zaoberá aj implementáciou nových medzinárodných požiadaviek na virtuálne meny, ktoré okrem iného zahŕňajú najvýznamnejšie virtuálne meny a poskytovateľov týchto aktív. Z dôvodu zistených nedostatkov sa hodnotenie implementácie tohto aktualizovaného odporúčania Slovensku znížilo z úrovne "veľmi vyhovujúce" na "čiastočne vyhovujúce".
      Slovensko by malo do jedného roka informovať Moneyval o ďalšom pokroku pri posilňovaní implementácie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

 Späť

Najčítanejšie správy