MPSVR: Suma cestovných náhrad pri pracovných cestách sa môže zvýšiť

  • Február 9, 2024

 Cattura1.png

Bratislava 8. februára (TASR) - Pri pracovných cestách sa suma cestovných náhrad pre jednostopové vozidlá môže zvýšit z 0,071 eura na 0,075 eura. Pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,252 eura na 0,265 eura. Vyplýva to návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách predloženého do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).
Rezort práce argumentuje tým, že sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách boli naposledy zvýšené opatrením MPSVR SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách s úcinnostou od 1. júna 2023. Bolo to urcené na základe indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel za február 2023.
V zmysle mechanizmu zvyšovania súm základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel bola podla MPSVR SR splnená podmienka na ich zvýšenie, a to na základe štatistických údajov za december 2023.
"V mesiaci december 2023 dosiahol mesacný kumulovaný index cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel hodnotu 105,0, co predstavuje oproti základni zvýšenie o 5,0 percentuálneho bodu. Za základnu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podla ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy základnej náhrady," uvádza rezort práce v materiáli.
Verejnost sa môže zapojit do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, návrhov v intenciách vecného zamerania. Na stránke Slov-lex je uvedený dátum konca pripomienkového konania 12. február.


 Späť

Najčítanejšie správy