V Kechneci má vyrásť nová hala, prácu by v nej mohlo nájsť 160 ľudí

  • Február 21, 2024

 fabbricato.jpg

Kechnec 20. februára (TASR) - V priemyselnom parku v Kechneci v okrese Košice-okolie by mala vyrást nová logistická hala. Zámer pocíta s vytvorením 150 až 160 pracovných miest. Vyplýva to zo zámeru, ktorý predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) spolocnost Invest-Ground. Užívatelom haly má byt firma Dúha.
S výstavbou plánujú zacat v tretom kvartáli tohto roka. S uvedením do prevádzky pocítajú o rok na to. "Logistická hala bude slúžit na skladovanie tovarov vo forme materiálov a výrobkov. Vzhladom na výrobu v lokalite sa uvažuje so skladovaním tovarov pre automobilový a elektrotechnický priemysel," uvádza navrhovatel v zámere.
Na území s plochou okolo 21.500 štvorcových metrov má pribudnút skladová hala s vclenenou administratívno-sociálnou budovou, nádrž požiarnej vody so strojovnou, samostatná vrátnica na vjazde a výjazde z areálu, areálové komunikácie, parkovacie plochy a chodníky. Vnútorné rozmery samotnej haly so svetlo výškou 12 metrov majú byt 96,6 krát 145 metrov.
"Samotná prevádzka navrhovanej cinnosti bude prebiehat v štyroch zmenách v skladovej aj v administratívnej casti. Uvažuje sa s vytvorením nových pracovných pozícií s poctom 150 - 160 stálych zamestnancov. Predpokladá sa tiež vytvorenie pracovných príležitostí pre miestne firmy i obyvatelov prilahlých obcí," dodáva navrhovatel.


 

 Späť

Najčítanejšie správy