Konkurzy firiem v prvom štvrťroku 2024 medziročne vzrástli

  • Apríl 8, 2024

 cerved-imprese.jpg

Bratislava 5. apríla (TASR) - V prvom štvrťroku 2024 bolo na Slovensku vyhlásených celkom 79 konkurzov na majetok podnikateľských subjektov a povolených päť reštrukturalizácií. V medziročnom porovnaní počet vyhlásených konkurzov vzrástol o 19,70 % (zo 66 na 79) a počet povolených reštrukturalizácií vzrástol o 25 % (zo 4 na 5). Vyplýva to z údajov analytickej spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau.
V porovnaní s predchádzajúcim, štvrtým štvrťrokom minulého roku počet vyhlásených konkurzov klesol o 29,46 % (zo 112 na 79) a počet povolených reštrukturalizácií klesol o 44,44 % (z 9 na 5).
"V posledných troch rokoch počet vyhlásených konkurzov v prvom štvrťroku v porovnaní s nasledujúcimi obdobiami jednotlivých rokov dosiahol vždy najmenšie hodnoty. Bude zaujímavé sledovať, či sa trendy z minulých rokov budú opakovať aj v roku 2024. Reštrukturalizácie sa v prvom štvrťroku priblížili k číslam prvých troch štvrťrokov minulého roka," uviedla Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti CRIF.
Počas posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených 345 konkurzov, čo je o 20,63 % viac než v predchádzajúcom období s 286 konkurzmi. V období od apríla 2023 do marca 2024 bolo povolených 22 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím s 21 povolenými reštrukturalizáciami o 4,76 % menej.
V marci 2024 bolo vyhlásených 39 konkurzov. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom (22 konkurzov) je to o 77,27 % viac a v medziročnom porovnaní s marcom 2023 s 22 konkurzmi to predstavuje rovnaký nárast o 77,27 %.
V minulom mesiaci bolo zároveň pre nedostatok majetku zastavených 10 konkurzných konaní (4 v marci 2023) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 21 konkurzov (20 v marci 2023). Zároveň bolo začatých 35 nových konkurzných konaní (23 v marci 2023).
V treťom mesiaci tohto roka nebola povolená ani jedna reštrukturalizácia, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci, vo februári 2024, boli povolené dve reštrukturalizácie a v rovnakom období minulého roka, v marci 2023 boli povolené tri reštrukturalizácie.
Z hľadiska právnych foriem dlžníkov boli v marci 2024 všetky konkurzy (100 %) vyhlásené na majetok právnických osôb, z toho 34 (87,18 %) na spoločnosti s ručením obmedzeným a 5 (12,82 %) na akciové spoločnosti.
Tretina dlžníkov, ktoré sa v marci dostali do konkurzu, sú právnické osoby bez zamestnancov. Spoločnosti, ktoré zamestnávali menej ako 10 zamestnancov, predstavujú 20,51 %, a rovnaký pomer predstavujú firmy s 10 až 99 pracovníkmi.
 Späť

Najčítanejšie správy