ŠÚ SR: HDP v 1. štvrťroku 2024 medziročne vzrástol o 2,7 %

  • Máj 15, 2024

 images_Pil-crescita-1024x738-1441712697.jpeg

Bratislava 15. mája (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách v prvom štvrťroku 2024 medziročne vzrástol o 2,7 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medzikvartálne (v porovnaní so 4. štvrťrokom 2023) zvýšil o 0,7 % a medziročne vzrástol o 2,7 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v rýchlom odhade HDP a zamestnanosti podľa metodiky ESA 2010.
Hodnota HDP v bežných cenách dosiahla 29,8 miliardy eur, čo predstavovalo medziročný nárast o viac ako 2,2 miliardy eur. Po prepočte do stálych cien hodnota HDP v stálych cenách dosiahla 21,9 miliardy eur a bola medziročne vyššia o 583 miliónov eur.
Rast HDP bol podporený predovšetkým výraznejším medziročným zvýšením konečnej spotreby, a to ako spotreby domácností, tak spotreby verejnej správy.
Súčasne celková zamestnanosť v SR v prvých troch mesiacoch roka 2024 dosiahla 2,419 milióna osôb, čo predstavovalo medziročný úbytok o 0,2 %. Počet zamestnaných po očistení o sezónne vplyvy medzikvartálne (v porovnaní so 4. štvrťrokom 2023) aj medziročne klesol zhodne o 0,3 %.
 Späť

Najčítanejšie správy