Závet či zúženie BSM môžu skrátiť spory o majetok, Slováci ich využívajú zriedka

  • Máj 20, 2024

 testamento-e-le-sue-forme.jpg

Bratislava 18. mája (TASR) - Slováci pomerne málo využívajú závet či zúženie, prípadne zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Pritom im tieto dokumenty v prípade dedenia alebo rozvodu môžu pomôcť vyhnúť sa dlhým súdnym sporom. Upozornila na to konzultačná spoločnosť Subin & Partners, ktorá sa venuje ochrane rodinného majetku.
V minulom roku bolo podľa konzultačnej spoločnosti zaregistrovaných v Notárskom centrálnom registri závetov 8721 listín, pričom jeden človek ich môže zaevidovať aj viac. V tomto roku bolo zatiaľ vyše 2000 registrácií. Hoci je podľa odborníkov závet dôležitým nástrojom na riadenie majetku a dedičstva, pomáha zabezpečiť kontinuitu a stabilitu podnikania aj v prípade zmien, ktoré môžu v rodine nastať, na Slovensku je málo využívaný.
V závete môže vlastník firmy napríklad určiť, kto ju bude riadiť či vlastniť po jeho smrti. "Tento dokument, ktorý má, taktiež, štandardne formu notárskej zápisnice, môže takisto obsahovať pokyny alebo obmedzenia týkajúce sa právnych záväzkov firmy, čím sa minimalizuje riziko nežiaducich právnych problémov v budúcnosti. Taktiež môže obsahovať hodnoty a vízie zakladateľa, ktoré by mali byť dodržiavané aj po jeho odchode. To všetko napomáha zachovať kultúru a identitu firmy aj v budúcnosti," priblížil expert na ochranu rodinného majetku Michal Šubín zo Subin & Partners.
Dokumentov týkajúcich sa BSM, jeho zúženia, rozšírenia či výhrad k jeho vzniku bolo v príslušnom registri v minulom roku zapísaných 1650. Tento rok ich pribudlo vyše 600. "Počas manželstva je možné BSM zúžiť alebo zrušiť, pričom dohoda o zúžení BSM musí mať formu notárskej zápisnice a o zrušení BSM môže rozhodnúť len súd. Zúženie či zrušenie BSM je pragmatický krok, ktorý môže mať zásadný význam pre budúcu existenciu rodinnej firmy a jej zamestnancov, pretože jednoznačnejšie vymedzuje vlastnícku štruktúru podniku a jeho riadenia," vysvetlil Šubín.
Šubín upozornil, že slovenská legislatíva, ktorá upravuje rodinno-právne vzťahy, je pomerne striktná. Pri riešení majetkových vzťahov by rodinným firmám podľa neho pomohla úprava legislatívy na flexibilnejšiu. Pripomenul, že na Slovensku je približne 95.000 malých a stredných podnikov, z nich 60 až 80 % tvoria práve rodinné podniky.
 Späť

Najčítanejšie správy