V EÚ vo štvrtok nadobudol platnosť európsky zákon o kritických surovinách

  • Máj 24, 2024

 terre-rare.jpg

Brusel 23. mája (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok upozornila, že od 23. mája nadobúda účinnosť európsky zákon o kritických surovinách, ktorého cieľom je zabezpečiť rozmanité, bezpečné a udržateľné dodávky kritických surovín pre priemysel EÚ.
Komisia predložila návrh zákona o kritických surovinách v marci 2023. Dostatok kritických surovín je podľa EK nevyhnutný pre strategické odvetvia vrátane čistých technológií, digitálneho, obranného a leteckého priemyslu.
Únia má vďaka tomuto zákonu regulačný rámec na posilnenie domácich kapacít a konsolidáciu udržateľnosti a obehovosti dodávateľských reťazcov kritických surovín, pričom pokračuje vo svojom programe diverzifikácie.
Zákon posilní domáce dodávky surovín a zníži závislosť od jednotlivých dodávateľov, aby sa predišlo tomu, že európsky priemysel bude vystavený rizikám narušenia dodávateľských reťazcov.
V zákone sa stanovujú referenčné hodnoty na zvýšenie kapacít na ťažbu, spracovanie a recykláciu kritických surovín v EÚ a usmernenie úsilia o diverzifikáciu. Vytvára tiež rámec na výber a realizáciu strategických projektov, ktoré môžu využívať zjednodušené povolenia a podmienky umožňujúce prístup k financovaniu, ako aj stanovenie vnútroštátnych požiadaviek na rozvoj prieskumných programov v Európe.
Prínosom zákona je zlepšenie obehovosti a efektívnejšie využívanie kritických surovín vytvorením hodnotových reťazcov pre recyklované kritické suroviny. Zákon umožňuje monitorovanie dodávateľských reťazcov kritických surovín a výmenu informácií a budúcu koordináciu zásob strategických surovín medzi členskými štátmi a veľkými spoločnosťami.
Výkonný podpredseda EK Maroš Šefčovič tiež vo štvrtok otvoril prvé zasadnutie Rady pre kritické suroviny. Rada chce zohrávať významnú úlohu pri vykonávaní nového politického rámca EÚ, bude podporovať EK pri výbere a vykonávaní strategických projektov, pri výmene informácií o povoľovacích postupoch a iniciatívach v oblasti obehovosti a pri uľahčovaní medzinárodnej spolupráce a strategických partnerstiev týkajúcich sa surovín.
Na štvrtkovom zasadnutí Rady pre kritické suroviny sa stretli zástupcovia všetkých členských štátov a eurokomisie, aby diskutovali o vykonávaní zákona o kritických surovinách. Pri tejto príležitosti EK spustila výzvu na predkladanie žiadostí o strategické projekty. Prvým termínom na predkladanie žiadostí je 22. august 2024.
Komisia zároveň oznámila, že do 31. mája predĺžila prieskum určený spoločnostiam a iným stranám, ktoré majú záujem o združovanie dopytu a prepojenie ponuky a dopytu po kritických surovinách. Výsledky prieskumu prispejú k vytvoreniu nového mechanizmu spoločných nákupov cenných surovín.
 Späť

Najčítanejšie správy