Jednotný prístup k finančným informáciám má uľahčiť pripravovaná novela MF SR

  • Jún 21, 2024

graf.jpg 

        Bratislava 20. júna (TASR) - Riadnemu a efektívnemu fungovaniu jednotného európskeho miesta prístupu (ESAP), ktorého cieľom je uľahčiť verejnosti prístup k informáciám z finančnej oblasti, má pomôcť návrh novely zákona o cenných papieroch a investičných službách. Právnu normu pripravuje Ministerstvo financií (MF) SR, na portáli slovlex.sk k nej zverejnilo predbežnú informáciu.
        Cieľom novely je prevzatie súvisiacej európskej smernice a nariadenia do slovenského právneho poriadku. ESAP by malo v budúcnosti zabezpečovať verejnosti jednoduchý centralizovaný prístup k informáciám o subjektoch a ich produktoch, ktoré sa týkajú finančných služieb, kapitálových trhov či udržateľnosti. Zriadi a prevádzkovať ho bude Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).
        "Cieľom návrhu je napríklad určiť orgán zberu údajov, druh informácií predkladaný povinnými subjektmi (obchodníci s cennými papiermi, banky, poisťovne, akciové spoločnosti) orgánu zberu údajov, požiadavky na predkladané informácie, ako aj požiadavky na predkladanie dobrovoľných informácií," priblížilo MF SR.
        Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu zaslaním svojich podnetov a návrhov do 31. júla tohto roka. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania k návrhu novely je október 2024.
 
 Späť

Najčítanejšie správy