Prezidenti

m6xW.tgxfihta.jpeg

Roberto Vercelli

2021 - vo funkcii

Roberto Vercelli pochádza z Asti a už 40 rokov pracuje v skupine Intesa San Paolo. V posledných štyroch rokoch zastáva funkciu zástupcu generálneho riaditeľa VÚB Banky na Slovensku. V minulosti pôsobil ako generálny riaditeľ Alexbank v Egypte a Country Manager rappresentative skupiny Intesa Sanpaolo v Pravex-Bank na Ukrajine.


resch_alexander.jpg

Alexander Resch

2015 – 2021

Od októbra 2013 pôsobí ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VÚB banky. Pre Intesa Sanpaolo pracuje celú svoju kariéru. Od roku 2008 do roku 2012 pôsobil vo VÚB ako člen predstavenstva zodpovedný za oblasť riadenia rizík. Neskôr viedol Intesa Sanpaolo Bank Albania. Od 1. apríla 2015 je prezidentom Slovenskej bankovej asociácie (SBA).

gerotto_alberto_02.jpg

Alberto Gerotto

2012 – 2015

Bol Prezidentom Taliansko - Slovenskej obchodnej komory v rokoch 2012 až 2015. Tento podnikateľ s desiatkami rokov skúseností pôsobil na Slovensku od roku 2006 ako predseda predstavenstva spoločnosti KOSIT a.s. s majetkovou účasťou mesta Košice. Spoločnosť, ktorá sa zaoberá recykláciou a výrobou energie z odpadu, zrealizovala za jeho pôsobenia významnú investíciu. Mesto Košice je zároveň jej najväčším zákazníkom.

jaquotot_ignacio

Ignazio Jaquotot

2009 – 2012

Narodil sa v roku 1958 v španielskej Zaragoze. V roku 1984 začal pracovať v skupine Banca Intesa, najprv na pozícii námestníka riaditeľa v pobočke bývalej Talianskej Komerčnej Banky v Madride, neskôr ako riaditeľ pobočky v Barcelone. Pôsobil ako generálny riaditeľ niekoľkých bánk v Južnej Amerike a člen predstavenstva bánk a talianskych obchodných komôr v Uruguaji, Paraguaji a Čile. Bol taktiež generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva VÚB banky až do októbra 2013, keď sa stal riaditeľom Divízie zahraničných dcérskych bánk skupiny Intesa Sanpaolo.

boselli_mario

Mario Boselli

2003 – 2009

Významná osobnosť v medzinárodnom merítku. Venoval mnoho času a nadšenia pre úspech Komory. V rokoch hospodárskeho rastu bol Cav. Boselli zapojený do rozhodujúcich momentov rozvoja Komory a slovensko-talianskych vzťahov, pričom šíril jej dobré meno a usiloval sa o to, aby sa stala aktívnou súčasťou hospodárskeho života na Slovensku. 
Mario Boselli bol prezidentom spoločnosti Federtessile, Národnej komory talianskej módy, Pitti Immagine, Medzinárodnej spoločnosti pre Hodváb v Lyone, skupiny Centrobanca a členom správnej rady UBI banky.
Z viacerých vyznamenaní vyberáme: Cavaliere del Lavoro (1990), Commandeur de l'Ordre National de la Légion d'Honneur (Francúzsko, 2002) a Rytier Rádu Gran Croce za zásluhy pre Taliansku republiku (2007).

saretta_giuseppe

Giuseppe Saretta

1997 – 2003

Prvý prezident Komory, ktorý na túto pozíciu nastúpil v roku 1997. Narodil sa v mestečku Mussolente (okres Vicenza) dňa 16. októbra 1946. Po absolvovaní univerzity v odbore pedagogika, v roku 1983 vstúpil do politiky: bol poslancom Senátu v Taliansku a predsedom zdravotníckej komisie.