Stáž v Komore

Taliansko – Slovenská obchodná komora organizuje odborné stáže pre študentov a absolventov škôl rôzneho zamerania. Stáž je stále viac súčasťou prípravného vzdelávania v oblasti začleňovania mladých ľudí na trh práce, dôležitou príležitosťou na formulovanie ich vlastných postojov a priamym kontaktom so svetom práce. Stáž tak predstavuje príležitosť pre oboznámenie sa a získanie skúseností v priamom kontakte s pracovným prostredím.

Komora prijíma jednak individuálne žiadosti o stáž, ako aj stážistov z rôznych univerzít, s ktorými spolupracuje.

Minimálna dĺžka stáže sú tri mesiace.

Kontakty pre bližšie informácie:
 
Kancelária v Bratislave
Michalská ulica 7 
811 01 Bratislava
Slovenská republika
 
Otváracie hodiny pre verejnosť
Pondelok - Štvrtok: 8:30 – 17:30
Piatok: 8:30 – 16:00

Telefón: +421 948 899 880
Email: info@camit.sk