Taliansko-Slovenská obchodná komora mení svoje logo

  • September 20, 2021

undefined

 

Taliansko-Slovenská obchodná komora predstavuje svoje nové logo. Je viac digitálne a dobre vyjadruje prebiehajúcu zmenu. Tvorí ho ružica zložená z viacerých písmen “C” ako “Camere”, ktoré znázorňujú veľký počet obchodných komôr pôsobiacich v Taliansku a v zahraničí. Nové logo, ktoré už prijala Assocamerestero, graficky nadväzuje na logo, ktoré používa Unioncamere. Toto logo jednoznačne identifikuje obchodné komory ako súčasť “siete” komôr. Unioncamere, združenie talianskych obchodných komôr, ho prijalo v roku 2018. Ide o moderný, inkluzívny a participatívny znak, ktorý je rozlišovacím prvkom obchodných komôr v Taliansku. Nové logo predstavil prezident Roberto Vercelli počas členskej večere v Kežmarku: “Týmto logom posilňujeme identitu našej obchodnej komory ako združenia, ktoré je súčasťou dôležitej siete talianskych a zahraničných obchodných komôr”, uviedol prezident Vercelli. Talianske obchodné komory v zahraničí sú združenia podnikateľov a profesionálnych subjektov, talianskych a lokálnych, ktoré sú oficiálne uznané talianskym štátom v zmysle Zákona č. 518 zo dňa 1. júla 1970. Svojou činnosťou podporujú internacionalizáciu talianskych podnikov a propagujú značku Made in Italy vo svete.

Talianske obchodné komory v zahraničí vznikli ako miesto stretávania sa talianskych podnikateľských komunít. Postupom času sa konsolidovali a v súčasnosti predstavujú rozsiahlu a uznávanú sieť, neoddeliteľnú súčasť podnikateľskej komunity krajín, v ktorých pôsobia. Túto sieť tvorí 81 komôr v 58 krajinách, ktoré majú približne 20 000 členských spoločností.

 Späť

Najčítanejšie správy