Podnikať na Slovensku

Slovensko je ideálnym miestom pre podnikanie a investície, a to najmä z dôvodu politickej a ekonomickej stability krajiny, používania eura a pomerne jednoduchým daňovým systémom. Medzi ďalšie pozitívne aspekty patrí nulová daň z dividend, dostupnosť kvalifikovanej a vzdelanej pracovnej sily a najvyššiu produktivitu práce v regióne strednej a východnej Európy, spolu s pomerne flexibilným Zákonníkom práce a prijateľnou cenou.

Krajina neustále buduje sieť infraštruktúry, disponuje širokým výberom priemyselných plôch a množstvom kancelárskych priestorov. Poskytuje taktiež investičné stimuly s vysokým potenciálom pre inovácie v oblasti výskumu a vývoja.

Slovensko má výhodnú polohu v srdci Európy, na križovatke medzi Východom a Západom, hraničí s Poľskom, Českou republikou, Rakúskom, Maďarskom a Ukrajinou. Vysoký ekonomický rast krajiny umožnil najvyšší rast v celej Európskej únii v roku 2007 a druhý najvyšší v roku 2008. Vzhľadom k celosvetovej hospodárskej kríze, rast HDP v roku 2009 bol negatívny, ale Slovensku sa už v roku 2010 napriek tomu podarilo udržať tempo rastu medzi najvyššími vrámci EÚ, a to vo výške 4,4 %.

Krajina má pravidelne pozitívne hodnotenia zo strany medzinárodných ratingových firiem a získala najvyššie hodnotenie medzi krajinami strednej a východnej Európy v správe " Doing Business " Svetovej banky v rokoch 2008, 2009, 2010 a 2011.

Najlepšie investičné príležitosti sú v oblastiach výskumu a vývoja, dizajnu a inovácií, technologických centier, informačných a komunikačných technológií a vývoja softvéru, high - tech priemyslu a turistických centier. Ďalšie možnosti možno nájsť v nasledujúcich oblastiach: strojárstvo a spracovanie kovov, automobilový priemysel, hutníctvo, elektronika, chémia a farmácia.

Príťažlivosť investícií na Slovensku sa prejavuje neustálym zvyšovaním počtu zahraničných investorov a objemom priamych zahraničných investícií v krajine. Medzi hlavné piliere priemyslu patrí strojárstvo, chemický priemysel, výroba elektrických zariadení, informačné technológie, výroba kovov a spotrebného tovaru. Veľký dôraz je kladený na automobilový priemysel. Vyrábajú sa tu autá a súčiastky významných značiek ako Volkswagen, Peugeot, Hyundai, Kia a Ford. Nárast môžeme zaznamenať aj vo výrobe textilu a kože či optických prístrojov a zariadení.