ISO9001 certifikát IT | SK | Vyhľadávanie
 

Analýzy a prieskumy trhu

Vykonávame prieskumy a analýzu trhu v Taliansku a na Slovensku.

Štúdie uskutočniteľnosti

Prijatím jasných a transparentných kritérií Komora zaručuje objektivitu štúdií uskutočniteľnosti a jej výsledkov. Pomáha tak orientovať sa pri určovaní si priorít a možností investícií alebo projektov.

Vyhľadávanie a výber zamestnancov

Komora pomáha spoločnostiam v otázkach výberu vhodného personálu, prípadne školení zamestnancov, pričom kladie dôraz na efektivitu výberu aj z hľadiska zabezpečenia pracovnoprávnych vzťahov.

Komora sa zameriava najmä na tieto oblasti:

  • Zber životopisov;
  • Informácie o platných právnych predpisoch v rôznych oblastiach;
  • Príprava zmlúv a pracovných úloh;
  • Ponuka kontaktov v závislosti od požiadaviek.

Komora poskytuje informácie pre všetkých, ktorí majú záujem podnikať na Slovensku alebo v Taliansku.

Prieskum možností financovania

Cieľom je pomáhať spoločnostiam rozvíjať svoje zdroje a vytvárať tak možnosť podnikať na medzinárodnom trhu. Za týmto účelom Komora poskytuje informácie o možnostiach rozvoja spoločnosti a financovania v danom odvetví na Slovensku alebo v Taliansku.

Podpora pre vyhľadávanie pozemkov, tovární a budov

Komora ponúka ideálny servis a poradenstvo v otázke hľadania pozemkov, budov a výrobných hál alebo tovární na Slovensku i v Taliansku.


 
 
Povedali o nás

 strokendl_miroslav.jpg"Taliansko - Slovenskej obchodnej komore sa podarilo stať sa jedným z pilierov rozvoja a dobrej obchodnej spolupráce medzi Talianskom a Slovenskom."

Miroslav Štrokendl / VicePrezident Taliansko-Slov. obchodnej komory 2008-2010
 
 
Kontakt
Sídlo:
Michalská 7
81101 Bratislava
Tel.: +421 2 541 31 290
Sme členom
&nsbp;
Úvod Camit Služby Členstvo Podnikanie Podujatia Publikácie Novinky Kontakty Camera di commercio Italo-Slovacca
© 2019. All rights reserved