Analýzy a prieskumy trhu

Vykonávame prieskumy a analýzu trhu v Taliansku a na Slovensku.

Štúdie uskutočniteľnosti

Vďaka jasným a transparentným kritériám Komora zaručuje objektivitu štúdií uskutočniteľnosti a ich výsledkov. Pomáha tak orientovať sa pri určovaní priorít a akčných plánov v rámci investícií alebo projektov.

Vyhľadávanie a výber zamestnancov

Komora pomáha spoločnostiam v otázkach výberu vhodného personálu a školení zamestnancov, čím zabezpečuje maximálnu rýchlosť a schopnosť rozhodovania v rámci riadenia pracovnoprávnych vzťahov.

Komora sa zameriava najmä na tieto oblasti:

  • Zber životopisov;
  • Informácie o platných právnych predpisoch v rôznych oblastiach;
  • Príprava zmlúv a pracovných náplní;
  • Ponuka kontaktov v závislosti od požiadaviek.

Komora poskytuje informácie pre všetkých, ktorí majú záujem podnikať na Slovensku alebo v Taliansku.

Prieskum možností financovania

Cieľom je pomáhať spoločnostiam rozvíjať ich zdroje a kapacity tak, aby sa pretavili do reálnej možnosti podnikať na medzinárodnom trhu. Za týmto účelom Komora poskytuje informácie o možnostiach rozvoja spoločnosti a financovania v danom odvetví na Slovensku alebo v Taliansku.

Podpora pre vyhľadávanie pozemkov, výrobných závodov a nehnuteľností

Komora ponúka pomoc a poradenstvo v otázke hľadania pozemkov, výrobných závodov a nehnuteľností na Slovensku, ako aj v Taliansku.

Správy zo sveta ekonomiky

Prihláste sa do nášho newslettera a získajte najnovšie aktuality o obchode a vláde