ISO9001 certifikát IT | SK | Vyhľadávanie
 

Vyhľadávanie obchodných partnerov

Pomáhame Vám pri hľadaní obchodných zástupcov, dodávateľov, zákazníkov alebo partnerov pre Vaše investície a podnikanie.
Komora ponúka možnosť vyhľadávania nasledovných obchodných partnerov:
 • Distribútori;
 • Dovozcovia;
 • Zákazníci;
 • Výrobcovia;
 • Obchodní zástupcovia na Slovensku a v Taliansku.
Ponúkame taktiež nasledovné služby:
 • Vyhľadávanie produktov, značkových tovarov a registráciu patentov
 • Možnosti investícií: podporu podnikateľom, ktorí plánujú investovať na Slovensku zabezpečením reklamy, prezentácie investičného zámeru regionálnym aj národným inštitúciám. Komora zároveň vydáva tlačové správy na propagáciu podnikateľských projektov. 
 • Direct marketing
Komora organizuje aktivity na podporu a rozšírenie obchodnej činnosti na Slovensku i v Taliansku. Na propagáciu činností využívame najmä tieto 4 komunikačné kanály:
 • Komunikácia prostredníctvom klasickej pošty;
 • Komunikácia prostredníctvom mailovej pošty;
 • Telefonická komunikácia;
 • Komunikácia prostredníctvom médií.

 
 
Povedali o nás

foto baretta.jpg"Stále mám v živej pamäti návštevu v Taliansko-Slovenskej obchodnej komore, ktorá mala pre mňa osobitý význam. Jej účelom bolo získanie bližších informácií o intenzívnej činnosti talianskych priemyselných podnikov na území Slovenska."

Pier Paolo Baretta / Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva a financií Talianskej republiky
 
 
Kontakt
Sídlo:
Michalská 7
81101 Bratislava
Tel.: +421 2 541 31 290
Sme členom
&nsbp;
Úvod Camit Služby Členstvo Podnikanie Podujatia Publikácie Novinky Kontakty Camera di commercio Italo-Slovacca
© 2019. All rights reserved