Vyhľadávanie obchodných partnerov

Pomáhame vám pri hľadaní obchodných zástupcov, dodávateľov, zákazníkov alebo partnerov pre vaše investície a podnikanie.

Komora ponúka možnosť vyhľadávania nasledovných obchodných partnerov:

 • Distribútori;
 • Dovozcovia;
 • Zákazníci;
 • Výrobcovia;
 • Obchodní zástupcovia na Slovensku a v Taliansku.

Ponúkame taktiež nasledujúce služby:

 • Vyhľadávanie produktov, výrobných značiek a registráciu patentov;
 • Aktivity zamerané na propagáciu investícií;
 • Pomoc pre podnikateľov, ktorí plánujú investovať na Slovensku, a to formou reklamy a prezentácie investičného zámeru lokálnym prevádzkovateľom podnikov a národným inštitúciám. Komora zároveň vydáva tlačové správy za účelom propagácie investičných projektov; 
 • Direct marketing.

Komora organizuje aktivity zamerané na podporu a rozšírenie obchodnej činnosti na Slovensku, ako aj v Taliansku. Pri tejto činnosti využívame najmä 4 komunikačné kanály:

 • Komunikácia prostredníctvom klasickej pošty;
 • Komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty;
 • Telefonická komunikácia;
 • Komunikácia prostredníctvom médií.

Pre bližšie informácie:
Email: servizi@camit.sk
Telefón: +421 948 899 880 Dozvedieť sa viac

Správy zo sveta ekonomiky

Prihláste sa do nášho newslettera a získajte najnovšie aktuality o obchode a vláde