NBS nariadila bankám zvýšiť rezervy

  • Júl 24, 2019

banks.pngBanková rada centrálnej banky NBS rozhodla o zvýšení miery proticyklického kapitálového vankúša na úroveň 1,5% zo súčasnej úrovne 1,25%.

Od augusta 2020 sa vankúš navýši na 2%. Reaguje tak na dynamický rast úverov, rastúcu zadlženosť domácností, pokračujúci rast cien bytov a prehrievanie na trhu práce. Banky budú mať k dispozícii menej kapitálu na úvery či dividendy a vyššie kapitálové rezervy zvýšia ich odolnosť a schopnosť čeliť budúcej finančnej či ekonomickej kríze.

Source: HN/5
 Späť