Zelená politika: EÚ a Slovensko predstavili nové ciele

  • December 12, 2019

climate.jpgEurópa by sa mala stať do roku 2050 prvým „klimaticky neutrálnym” kontinentom.

Tento cieľ predstavila včera Európska komisia v rámci Európskej zelenej dohody. Do roku 2030 by sa mali emisie skleníkových plynov zredukovať o 50% v porovnaní s rokom 1990. V súčasnosti je cieľ je 40%. EÚ plánuje okrem iného zaviesť tzv. uhlíkovú hraničnú daň. Budú ju platiť zahraničné firmy, ktorých dovážané produkty obsahujú CO2. Firmy, ktoré budú musieť masívne investovať do plnenia nových ekologických štandardov, tak budú chránené. Slovensko, podobne ako ďalšie chudobnejšie členské krajiny, získajú od EÚ 100 mld €. Štáty ich využijú na investície do bezuhlíkovej ekonomiky.

Zelenej politike sa venuje aj Slovensko. Vláda schválila Národný energetický a klimatický plán, ktorý stanovuje viaceré ciele v environmentálnej oblasti. Slovensko by malo do roku 2030 zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie zo súčasných 12% na 19%. Na tento účel investuje 4,3 mld. €. Emisie skleníkových plynov sa majú znížiť do roku 2030 o 20%, najmä vďaka opatreniam v priemysle a rekonštrukcie budov. Slovensko by malo zároveň zvýšiť spotrebnú daň z nafty a zaviesť nové environmentálne dane.

Zdroj: (reuters.com, HN/1)

 Späť

Najčítanejšie správy