Firmy musia hlásiť zamestnancov 2. kategórie, inak hrozia pokuty

  • Január 24, 2020

car-brand-factory-tesla-776311.jpgDefinícia zamestnancov, ktorí patria do 2. kategórie práce, nie je jasná.

Začiatok roka priniesol slovenským firmám novú povinnosť. Do 28. februára musia nahlásiť Úradu verejného zdravotníctva počet zamestnancov v 2. kategórii práce. Do tejto skupiny patria ľudia, pri ktorých nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na pracovné prostredie podľa 16 faktorov. Podľa zamestnávateľov definícia nie je sformulovaná jasne, môže do nej patriť aj upratovačka či programátor.
Podľa novej legislatívy musí zamestnávateľ vždy do 15. januára nahlásiť stav týchto zamestnancov k 31. decembru predchádzajúceho roka. Prvýkrát firmy nahlasovali zamestnancov minulý rok. Úrad však vtedy predĺžil zákonný termín do 30. júna a tentokrát do konca februára.
Za nedodržanie povinnosti hrozí firmám pokuta do výšky 20.000 €. V prípade, že týchto zamestnancov nahlásia, musia mať zdravotnú službu.
Firmy žiadajú, aby bola táto povinnosť zrušená. Štát však argumentuje tým, že musí monitorovať choroby z povolania.

Zdroj: dennikN.sk

 Späť