Najnovšie legislatívne zmeny

  • Február 21, 2020

justice.jpg Prinášame Vám aktuálny prehľad najvýznamnejších legislatívnych zmien schválených vládou Slovenskej republiky v januári 2020.


ZMENY SCHVÁLENÉ VLÁDOU

Mýto

Vláda 29. januára schválila novelu nariadenia č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií. V reakcii na blokády ciest autodopravcami novela znižuje mýto pre nákladné autá. Zľavy sú diferencované podľa najazdených kilometrov a ich celkový objem je 5 mil. € ročne.
Účinnosť: 1. júla 2020.
 

Mýto
 

Vláda 22. januára schválila novelu nariadenia č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Novela stanovuje cenu diaľničnej známky pre autá s 365-dňovou platnosťou na 50 €, čo je rovnaká výška ako cena známky s platnosťou na kalendárny rok. 
Účinnosť: 1. február 2020.
 

Farmári
 

Vláda 22. januára schválila novelu nariadenia č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb. Upravuje dotácie na kukuricu či šošovicu. Farmári budú musieť predkladať menej potvrdení.
Účinnosť: 15. február 2020.


POZNÁMKA: Uvedený prehľad legislatívnych zmien bol spracovaný na základe dostupných informácií. Za účelom overenia a správneho pochopenia zavedených zmien Vám odporúčame, aby ste sa obrátili na Vašu právnu kanceláriu. Späť