JAVYS je členom Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

  • Máj 27, 2024

 05092022Zilina_radioodpad_06905761.jpg

Bratislava 24. mája (TASR) - Akciová spoločnosť JAVYS sa stala 30. apríla členom Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory (Small Modular Reactors - SMR). Ako právoplatný člen sa zúčastní prvého valného zhromaždenia aliancie v Bruseli, ktoré je predbežne naplánované na koniec mája. Cieľom aliancie je uľahčiť a urýchliť výskum, vývoj a nasadenie malých modulárnych reaktorov v Európe po roku 2030. Informovala o tom Miriam Žiaková, hovorkyňa JAVYS-u.
Spresnila, že SMR sú v porovnaní so súčasnými konvenčnými jadrovými reaktormi menšie, a to ako z pohľadu fyzickej veľkosti, tak aj výkonu. Plánovaný spôsob licencovania, hromadná priemyselná výroba jednotlivých modulov a ich následná inštalácia u zákazníka otvárajú cestu pre rýchlejšiu prípravnú a schvaľovaciu fázu, ako aj pre kratšiu výstavbu a uvedenie do prevádzky. Vzhľadom na svoje parametre môžu malé modulárne reaktory prispieť k výraznej dekarbonizácii priemyselných odvetví, ako je doprava, chemický či oceliarsky priemysel, vykurovanie alebo výroba vodíka v relatívne krátkom časovom horizonte.
"Ako spoločnosť zodpovedná za záverečnú časť jadrovej energetiky vidíme budúcnosť najmä v ďalšom vývoji tzv. pokročilých modulárnych reaktorov (Advanced Modular Reactors - AMR), ktoré umožnia opätovné využitie vyhoretého jadrového paliva z prevádzky existujúcich jadrových elektrární. Niektoré AMR počítajú s prepracovaním vyhoretého jadrového paliva a s využitím tej časti paliva, ktorú existujúce jadrové elektrárne nedokážu efektívne využiť. Výstavba a prevádzka pokročilých modulárnych reaktorov umožní významne znížiť množstvo a predovšetkým toxicitu vysoko rádioaktívnych odpadov z prevádzky týchto elektrární a zásadne skrátiť čas ich skladovania," uviedol Vladimír Švigár, predseda predstavenstva JAVYS.
To podľa Švigára znamená významný posun v jadrovej energetike, ktorý vo svojej podstate umožní uzavretie palivového cyklu. "Disponujeme odborníkmi s viac ako 40-ročnými skúsenosťami, ale aj mladými, progresívne jadrovo orientovanými kolegami, preto sme presvedčení, že môžeme významným spôsobom prispieť k cieľom, ktoré si aliancia stanovila, a posunúť Slovensko bližšie k ďalšiemu prelomovému míľniku v oblasti jadrovej energetiky," dodal predseda predstavenstva JAVYS.
Žiaková doplnila, že založenie Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory oznámila Európska komisia 6. februára 2024. Jej vznik vychádza z Európskej zelenej dohody a balíka politík Fit for 55 a REPowerEU, ktoré zohrávajú ústrednú úlohu pri riadení energetickej transformácie a dekarbonizácie priemyslu v Európe.
Európska nukleárna spoločnosť (ENS) v apríli 2023 vyhlásila, že malé modulárne reaktory predstavujú dôležitý krok smerom k dekarbonizovanej a autonómnej Európe.
 Späť

Najčítanejšie správy