Networking

Usporadúvame rôzne akcie a semináre, prostredníctvom ktorých máte šancu získať cenné kontakty pre rozvoj vášho podnikania, ako sú B2B stretnutia, okrúhle stoly alebo semináre.

Účasťou na týchto stretnutiach podnikatelia získajú nové kontakty potrebné pre rozvoj svojho podnikania a zároveň príležitosť zviditeľniť svoju spoločnosť.


Každoročne organizujeme nasledovné podujatia: 

  • Zaujímavé semináre pre podnikateľov a spoločnosti, počas ktorých majú účastníci priestor aj na osobný rozhovor;
  • Speed Business Meetings: účastníci dostávajú jedinečnú príležitosť prezentovať služby a produkty svojej spoločnosti veľkému počtu potenciálnych obchodných partnerov a tiež nadobudnúť kontakty za účelom možnej spolupráce;
  • Prehliadky vybraných výrobných závodov.

Správy zo sveta ekonomiky

Prihláste sa do nášho newslettera a získajte najnovšie aktuality o obchode a vláde