Organizácia podujatí

Komora poskytuje firmám organizačnú výpomoc na výstavách a veľtrhoch, čím zvyšuje úspešnosť ich účasti. Ponúkame nasledujúce služby:
  •     Informácie o výstavách na Slovensku a v Taliansku;
  •     Sprostredkovanie informácií od organizátorov veľtrhov;
  •     Hľadanie kvalifikovaného personálu na veľtrhy;
  •     Vydávanie tlačových správ;
  •     Organizácia B2B stretnutí;
  •     Udržiavanie kontaktov získaných na veľtrhoch.

Manažment, propagácia, účasť a informácie o veľtrhoch v Taliansku a na Slovensku

Komora zastupuje rôznych organizátorov veľtrhov v Taliansku a na Slovensku. Ponúka poradenstvo a pomoc pre vystavovateľov i návštevníkov. Počas veľtrhov zároveň organizuje podujatia zamerané na medzinárodnú spoluprácu.

Organizácia stretnutí a workshopov, sektorálnych a multisektorálnych podnikateľských misií

Komora organizuje pre tretie strany workshopy, tematické prezentácie, obchodné stretnutia a stretnutia na inštitucionálnej úrovni, ako aj propagačné podujatia. Vypomáha počas celej organizácie – od výberu cieľovej skupiny, až po koordináciu a logistiku podujatia.

Semináre a iné podujatia

Komora pravidelne organizuje semináre a podujatia týkajúce sa ekonomických a hospodárskych tém. Na seminároch spolupracuje s kvalifikovanými rečníkmi. Účasť na týchto podujatiach predstavuje pre podnikateľov jedinečnú príležitosť rozšíriť svoje poznatky o nové informácie z oblasti ekonomiky a pracovného trhu.

Organizácia výstav

Komora ponúka logistické služby, rezerváciu výstavných plôch a areálov, dodávku a prípravu výstavných stánkov, organizovanie ciest, propagáciu a marketing, e-mailové pozvánky a množstvo iných služieb podľa špecifických požiadaviek klientov.

Účasť na veľtrhoch

Komora sa tiež podieľa na organizácii veľtrhov na národnej alebo medzinárodnej úrovni v Taliansku, ako aj na Slovensku a zároveň sa na nich zúčastňuje. Firmám poskytuje individuálnu alebo skupinovú podporu podľa požiadaviek súvisiacich s účasťou na veľtrhu. Zároveň dokáže zabezpečiť výpomoc dvojjazyčného personálu.

Správy zo sveta ekonomiky

Prihláste sa do nášho newslettera a získajte najnovšie aktuality o obchode a vláde